Watertoren

Dinsdagavond 26 november klokslag 18.00 uur is er door alle betrokken partijen een vaststellingsovereenkomst getekend die de weg vrij maakt voor een gezamenlijke en integrale herontwikkeling van het Watertorenplein en de watertoren. Daarmee lijkt er voor het grootste Zandvoortse hoofdpijndossier onverwacht een positief hoofdstuk aangebroken.

Tot voor kort leek de situatie uitzichtloos en gedoemd. Er liepen als het ware drie verschillende sporen. Op last van de rechter was de gemeente bezig met het formuleren van een nieuwe selectieprocedure, terwijl tegelijkertijd nog een hoger beroep liep tegen de uitspraak die dat had afgedwongen(!?). Ook liep er op initiatief van wethouder Gert-Jan Bluijs een bemiddelingstraject waarvan weinig werd verwacht. Maar het is juist deze mediation met Springtij Architecten, AG Architecten, De Biase Architecten, de Watertoren Zandvoort CV en de gemeente Zandvoort geweest die tot een doorbraak heeft geleid.

Overeengekomen is dat de drie architecten gezamenlijk een integraal plan maken voor het Watertorenplein, de watertoren en de directe omgeving. Uitgangspunt is dat het geheel wordt omgevormd tot een woongebied met parkeren op eigen terrein. Daarbij is het bestaande bestemmingsplan uitgangspunt en zal er derhalve 30% sociale woningbouw worden gerealiseerd.

Alle slepende juridisch conflicten en procedures die er liepen en nog dreigden zijn daarmee in één keer van de baan. Wethouder Gert-Jan Bluijs: “De herontwikkeling van het Watertorenplein draagt veel bij aan een kwaliteitsverbetering en de identiteit van Zandvoort. Het is belangrijk dat we nu verder kunnen. Met de overeenkomst tussen alle betrokken partijen gaat de gemeente Zandvoort een nieuwe fase in.”

De gemeenteraad zal nu worden gevraagd om budget beschikbaar te stellen waarmee de overeenkomst concreet gemaakt kan worden.

Bron: Door Piet Bom https://www.zandvoortsecourant.nl/nieuws/4052/grote-doorbraak-in-kwestie-watertorenplein.php

SG MSc MA, gebiedsmanager en stedebouwkundige

Ik heb Marita Verkaik leren kennen als een intiatiefrijke, doortastende en energieke vakvrouw. Ik beveel haar van harte aan bij de afwikkeling van een grondtransactie en onderhandelingen over zakelijke rechten. ..

lees meer

MT (projectontwikkelaar/Taskforce Bouwagenda)

Marita Verkaik heb ik de afgelopen jaren leren kennen als een zeer betrouwbare, transparante en integere vrouw. Naast haar bekwaamheid van het vak is zij zeer innovatief en heeft een tomeloze energie. Zij laat zich inspireren door en gelden op diverse maatschappelijke thema’s waar wij de komende d..

lees meer

MN MSc, (ingenieursbureau en projectmanagement)

Ik heb Marita Verkaik in de afgelopen jaren leren kennen als een innovatieve, betrouwbare en uiterst integere en bekwame vakvrouw. Met een brede belangstelling zowel binnen als buiten haar vakgebied, zeker waar duurzaamheid en life cycle denken een grote rol spelen. Haar werkzaamheden worden zowel n..

lees meer

CCMR, proeve van bekwaamheid

She handled the negotiations well, encouraging the parties that a solution was possible within the day, alongside asking challenging questions. She conveyed proposals and counter proposals accurately... ..

lees meer

RE, provinciale overheid

lk heb Marita Verkaik leren kennen bij een casus waarin verschillende zakelijke rechten en gebruiksrechten botsten met economische belangen en dreiging van een rechtsgang. Mevrouw Verkaik heeft met haar professionele inbreng gezorgd dat partijen zonder rechtsgang de problemen hebben opgelost. Zij he..

lees meer