Voorburg/Rotterdam, 9 september 2019 – Namens RICS in Nederland neemt Robbert van Dijk MRICS MRE, lid van de Advisory Board van RICS in Nederland, vanaf heden zitting in de Centrale Raad van NRVT.

Country Manager RICS Liselot Dalenoord L.l.m MRE: “Het afgelopen jaar hebben NRVT en RICS er alles aan gedaan om de relatie te herstellen. Het bestuur en algemeen directeur Anne-Marike van Arkel hebben ons ervan overtuigd dat NRVT haar rol gedegen oppakt.

RICS is vanaf het prille begin van NRVT voorstander van zelfregulering door de sector. Wij hebben vertrouwen in de koers en zien dat NRVT haar zaken op orde heeft. Onze Advisory Board heeft daarom besloten dat wij weer toe kunnen treden tot de Centrale Raad, waarin alle belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd.”

Voorzitter van de Advisory Board Joël Scherrenberg MRICS: ”Er is gesproken over de doelstellingen van NRVT, de ontwikkelingen en de vorderingen. Daaruit heeft de Advisory Board de conclusie getrokken dat wij opnieuw de samenwerking met NRVT aan willen gaan. Met als resultaat dat wij weer zijn vertegenwoordigd in de Centrale Raad van NRVT en op directieniveau deelnemen aan het rondetafeloverleg met de brancheorganisaties, dat twee keer per jaar plaatsvindt.” Het bestuur van NRVT is verheugd over de hernieuwde samenwerking.

Bron: https://www.nrvt.nl/actueel-3/persberichten/rics-opnieuw-in-centrale-raad-nrvt/

SG MSc MA, gebiedsmanager en stedebouwkundige

Ik heb Marita Verkaik leren kennen als een intiatiefrijke, doortastende en energieke vakvrouw. Ik beveel haar van harte aan bij de afwikkeling van een grondtransactie en onderhandelingen over zakelijke rechten. ..

lees meer

MT (projectontwikkelaar/Taskforce Bouwagenda)

Marita Verkaik heb ik de afgelopen jaren leren kennen als een zeer betrouwbare, transparante en integere vrouw. Naast haar bekwaamheid van het vak is zij zeer innovatief en heeft een tomeloze energie. Zij laat zich inspireren door en gelden op diverse maatschappelijke thema’s waar wij de komende d..

lees meer

MN MSc, (ingenieursbureau en projectmanagement)

Ik heb Marita Verkaik in de afgelopen jaren leren kennen als een innovatieve, betrouwbare en uiterst integere en bekwame vakvrouw. Met een brede belangstelling zowel binnen als buiten haar vakgebied, zeker waar duurzaamheid en life cycle denken een grote rol spelen. Haar werkzaamheden worden zowel n..

lees meer

CCMR, proeve van bekwaamheid

She handled the negotiations well, encouraging the parties that a solution was possible within the day, alongside asking challenging questions. She conveyed proposals and counter proposals accurately... ..

lees meer

RE, provinciale overheid

lk heb Marita Verkaik leren kennen bij een casus waarin verschillende zakelijke rechten en gebruiksrechten botsten met economische belangen en dreiging van een rechtsgang. Mevrouw Verkaik heeft met haar professionele inbreng gezorgd dat partijen zonder rechtsgang de problemen hebben opgelost. Zij he..

lees meer