Flat Preloader Icon

Meer dan alleen zakelijke mediations

door | apr 8, 2024 | Nieuws

De Mediators in Vastgoed doen meer dan alleen zakelijke mediations. Daar waar mediation doorgaans een formeel  karakter kent, waarbij partijen contractueel afspraken maken die worden vastgelegd in een voorgeschreven format, kan in het geval van een (dreigend) conflict ook gekozen worden voor een procesbegeleider of conflict coach.

Het beoogde doel van de verschillende partijen afzonderlijk wordt in eerste instantie – samen aan tafel – in kaart gebracht met hulp van een ter zake deskundige. Door de ontstane kluwen te ontwarren komen de verschillen van inzicht aan het licht die hebben geleid tot het (dreigende) conflict.

Op transparante, analytische en professionele wijze worden eerste oplossingsrichtingen geschetst. Met het doel om tot een oplossing te komen waarmee het (dreigende) conflict wordt geslecht.

Creatief, flexibel, vrijwillig en met een focus op belangen in plaats van op standpunten. Een interventie die uiteindelijk leidt tot een voor alle betrokken partijen aanvaardbaar resultaat.

Waarbij de onderlinge relatie behouden blijft en een gang naar de rechter voorkomen.

Mediation en meer. Dat helpt.