Flat Preloader Icon

Duurzaamheid

Marita Verkaik is gekwalificeerd Milieutechnoloog (ing.) en deelnemer aan vele gremia op het gebied van Duurzaamheid in de (on)gebouwde omgeving. Zij is voorzitter van de interdepartementale werkgroep ‘Duurzaam Rijksvastgoed’ geweest, trouwe volger van Duurzaam Gebouwd en heeft het certificaat Expert BREEAM Gebied bij de Dutch Green Building Counsil behaald. Als BREEAM Expert is zij niet langer actief, maar nog altijd volgt zij de (vele) ontwikkelingen op dit vakgebied via Urban Land Institute, de Royal Institution of Chartered Suveyors en de World Green Building Council.

Zij heeft ervaring opgedaan met het adviseren van ingenieursbureaus over het toepassen van de hulpmiddelen die BREEAM Nieuwbouw beschikbaar stelt. Ook heeft zij als consultant diverse ontwikkelingen begeleid, onder meer bij een uitbreiding van een bestaand windpark en de huur van grond die tijdelijk herbestemd werd voor de bouw van zonneparken. Ontwikkelingen op het gebied van ‘grote thema’s’ zoals het voorkomen van verspilling en verontreiniging, verbeteren van de ecologie en voorkomen van overstromingen en extreme droogte door water zo lang mogelijk vast te houden in een bepaald gebied, volgt zij op de voet.

Om kennis op deze gebieden te verzamelen en te delen zoekt zij regelmatig contact met vakgenoten en organiseert inspiratiesessies.

SG MSc MA, gebiedsmanager en stedebouwkundige

Ik heb Marita Verkaik leren kennen als een intiatiefrijke, doortastende en energieke vakvrouw. Ik beveel haar van harte aan bij de afwikkeling van een grondtransactie en onderhandelingen over zakelijke rechten.

MT (projectontwikkelaar/Taskforce Bouwagenda)

Marita Verkaik heb ik de afgelopen jaren leren kennen als een zeer betrouwbare, transparante en integere vrouw. Naast haar bekwaamheid van het vak is zij zeer innovatief en heeft een tomeloze energie. Zij laat zich inspireren door en gelden op diverse maatschappelijke...

MN MSc, (ingenieursbureau en projectmanagement)

Ik heb Marita Verkaik in de afgelopen jaren leren kennen als een innovatieve, betrouwbare en uiterst integere en bekwame vakvrouw. Met een brede belangstelling zowel binnen als buiten haar vakgebied, zeker waar duurzaamheid en life cycle denken een grote rol spelen....

CCMR, proeve van bekwaamheid

She handled the negotiations well, encouraging the parties that a solution was possible within the day, alongside asking challenging questions. She conveyed proposals and counter proposals accurately...

RE, provinciale overheid

lk heb Marita Verkaik leren kennen bij een casus waarin verschillende zakelijke rechten en gebruiksrechten botsten met economische belangen en dreiging van een rechtsgang. Mevrouw Verkaik heeft met haar professionele inbreng gezorgd dat partijen zonder rechtsgang de...

Contact

Voor meer informatie en een eerste
vrijblijvend gesprek:

Ing. Marita Verkaik MRE MRICS RT
Hoogemierdseweg 16
NL 5094 AA Lage Mierde