Flat Preloader Icon

Geschillen

Een zakelijk geschil over grond-, bouw- en onroerend goed gerelateerde kwesties kan leiden tot hoge juridische kosten, forse vertraging en een – vaak blijvend – verstoorde verhouding tussen partijen.

Mediation is een doeltreffende aanpak voor geschillen over grond, vastgoed en de bouw. In deze vorm van bemiddeling begeleidt een neutrale deskundige de communicatie en onderhandelingen tussen partijen, om vanuit hun respectieve belangen tot een gezamenlijke en voor ieder van hen acceptabele oplossing van het geschil te komen.

Mediation is veelal sneller en goedkoper dan het voorleggen van een geschil aan een rechter en houdt uw (dreigende) geschil achter gesloten deuren waarmee imagoschade wordt voorkomen. Mediation is vertrouwelijk, vrijwillig, flexibel en biedt – in tegenstelling tot een gang naar rechtbank – een gekozen en niet opgelegde beslissing. Partijen houden daarmee de regie over de schikking. Het proces vindt uitsluitend plaats met toestemming van beide partijen. Bovendien zijn de kosten beheersbaar en kan het proces elk moment stoppen.

Sinds 2017 is Marita Verkaik RICS geaccrediteerd mediator voor de bouw en vastgoedsector. Ook is zij, op voorspraak van vijf professionals, toegelaten tot het register van ADR (Alternative Dispute Resolution). Het ADR Register wordt vanaf 1 januari 2019 erkend door de Raad voor Rechtsbijstand.

Samen met twee eveneens RICS en Adr gekwalificeerde partners werkt zij samen in Mediators in Vastgoed (zie ook https://mediatorsinvastgoed.com).

Heeft of vreest u escalatie van uw conflict? En zijn er voor alle partijen grote belangen mee gemoeid? Neem contact met mij op voor een eerste vrijblijvend gesprek!

SG MSc MA, gebiedsmanager en stedebouwkundige

Ik heb Marita Verkaik leren kennen als een intiatiefrijke, doortastende en energieke vakvrouw. Ik beveel haar van harte aan bij de afwikkeling van een grondtransactie en onderhandelingen over zakelijke rechten.

MT (projectontwikkelaar/Taskforce Bouwagenda)

Marita Verkaik heb ik de afgelopen jaren leren kennen als een zeer betrouwbare, transparante en integere vrouw. Naast haar bekwaamheid van het vak is zij zeer innovatief en heeft een tomeloze energie. Zij laat zich inspireren door en gelden op diverse maatschappelijke...

MN MSc, (ingenieursbureau en projectmanagement)

Ik heb Marita Verkaik in de afgelopen jaren leren kennen als een innovatieve, betrouwbare en uiterst integere en bekwame vakvrouw. Met een brede belangstelling zowel binnen als buiten haar vakgebied, zeker waar duurzaamheid en life cycle denken een grote rol spelen....

CCMR, proeve van bekwaamheid

She handled the negotiations well, encouraging the parties that a solution was possible within the day, alongside asking challenging questions. She conveyed proposals and counter proposals accurately...

RE, provinciale overheid

lk heb Marita Verkaik leren kennen bij een casus waarin verschillende zakelijke rechten en gebruiksrechten botsten met economische belangen en dreiging van een rechtsgang. Mevrouw Verkaik heeft met haar professionele inbreng gezorgd dat partijen zonder rechtsgang de...

Contact

Voor meer informatie en een eerste
vrijblijvend gesprek:

Ing. Marita Verkaik MRE MRICS RT
Hoogemierdseweg 16
NL 5094 AA Lage Mierde