Flat Preloader Icon

Grondzaken

Het thema grondzaken ziet op de juridische aspecten van grondeigendom en overige zakelijke rechten zoals erfpacht en opstalrechten. Er kan sprake zijn van (alleen) de overheid die het eigendom heeft of wenst te verwerven, maar ook van particulieren die rechten hebben. Ons bureau heeft ervaring met:

  • minnelijke verwerving
  • meerwaardeclausules bij bestemmingswijziging
  • residuele waardeberekening
  • erfpacht
  • verhuur
  • zakelijke rechten
  • tijdelijk gebruik

Wanneer sprake is van contracten waarvan de oorspronkelijke intentie inmiddels is ingehaald door de actualiteit kan de ontstane situatie worden verwoord in een gezamenlijk overeen te komen herziening op het oorspronkelijke contract. In bepaalde gevallen kan een taxatierapport nuttig of zelfs noodzakelijk zijn.

Marita Verkaik is Register Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed en ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Ze heeft ruime ervaring met de waardering van incourante objecten en kan in specifieke gevallen ook verwijzen naar of samenwerking zoeken met bureaus in haar uitgebreide netwerk.

Voor Nederlandse taxaties zijn de International Valuation Standards (IVS), het Red Book van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) en de European Valuation Standards (EVS) de richtinggevende standaarden. Deze standaarden genieten inmiddels een brede bekendheid in Nederland. Hierin zijn inmiddels ook de reglementen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) verwerkt.

Op gebied van vastgoedtaxaties heeft de RICS de oudste papieren. Direct al na de eerste formering van de Surveyor’s Club in 1792, en de oprichting van de RICS in 1868, zal de taxatieleer langzaam vorm krijgen. Zo blijkt wel uit de gestage stroom van boeken en publicaties die via RICS in de loop der tijd het licht heeft gezien. Vastgoedtaxatie wordt nog steeds als het hart van het surveyingvak gezien.

(bron: www.rics.org,  juni 2015)

SG MSc MA, gebiedsmanager en stedebouwkundige

Ik heb Marita Verkaik leren kennen als een intiatiefrijke, doortastende en energieke vakvrouw. Ik beveel haar van harte aan bij de afwikkeling van een grondtransactie en onderhandelingen over zakelijke rechten.

MT (projectontwikkelaar/Taskforce Bouwagenda)

Marita Verkaik heb ik de afgelopen jaren leren kennen als een zeer betrouwbare, transparante en integere vrouw. Naast haar bekwaamheid van het vak is zij zeer innovatief en heeft een tomeloze energie. Zij laat zich inspireren door en gelden op diverse maatschappelijke...

MN MSc, (ingenieursbureau en projectmanagement)

Ik heb Marita Verkaik in de afgelopen jaren leren kennen als een innovatieve, betrouwbare en uiterst integere en bekwame vakvrouw. Met een brede belangstelling zowel binnen als buiten haar vakgebied, zeker waar duurzaamheid en life cycle denken een grote rol spelen....

CCMR, proeve van bekwaamheid

She handled the negotiations well, encouraging the parties that a solution was possible within the day, alongside asking challenging questions. She conveyed proposals and counter proposals accurately...

RE, provinciale overheid

lk heb Marita Verkaik leren kennen bij een casus waarin verschillende zakelijke rechten en gebruiksrechten botsten met economische belangen en dreiging van een rechtsgang. Mevrouw Verkaik heeft met haar professionele inbreng gezorgd dat partijen zonder rechtsgang de...

Contact

Voor meer informatie en een eerste
vrijblijvend gesprek:

Ing. Marita Verkaik MRE MRICS RT
Hoogemierdseweg 16
NL 5094 AA Lage Mierde