Duurzame meerwaarde van uw onroerend goed of gebiedsontwikkeling

Lees meer

Duurzame meerwaarde van uw onroerend goed of gebiedsontwikkeling

Lees meer

Welkom op de website van 3D Advies

Welkom op de website van 3D Advies. Een klein en slagvaardig bureau gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken op het gebied van onroerend goed. En meer specifiek: grondzaken en gebiedsontwikkeling.

Het logo is een vrije bewerking naar het voorbeeld van de driehoek van de Britse wis- en natuurkundige Roger Penrose. Een ogenschijnlijk onmogelijke figuur die – nader beschouwd – gewoon een tweedimensionaal plaatje blijkt. Zo eenvoudig kan een oplossing soms zijn, als een ‘gekleurd’ probleem aan een zorgvuldige analyse wordt onderworpen. De drie D’s verwijzen naar het motto van mijn bureau: duidelijk, doordacht en duurzaam.

Steeds vaker mediation tussen gemeente en burger

Bij mediation denk je al snel aan scheidingen of arbeidsconflicten, maar mediators zijn ook actief voor gemeenten. De inzet van mediators door (lokale) overheden neemt de laatste j...

31 juli 2018

Themamiddag RICS Vakgroep Grondzaken

Tijdens de CPD van de RICS Vakgroep Grondzaken, georganiseerd door Marita Verkaik en André Deleroi op dinsdag 12 juni jl. in Fort Everdingen, waren emeritus hoogleraar Friso de Ze...

12 juni 2018

Benoeming programma-directeur-generaal Omgevingswet bij BZK

Drs. E.J. (Erik Jan) van Kempen wordt programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De ministerraad heef...

23 februari 2018

(Nederlandse B.W., boek 3, art. 3, lid 1)

"Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken."