Over ons

3D Advies is in 2011 opgericht door Marita Verkaik. In de daaraan voorafgaande vijftien jaar heeft zij gewerkt als Quality Assurance Manager bij Boskalis Noordwest Europa, afdelingshoofd van de landelijke afdeling Bodemmaterialen (Delfstoffenwinning) bij Domeinen, Senior Vastgoeddeskundige bij het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en Interdepartementaal beleidsadviseur bij de Raad voor Vastgoed van de Rijksoverheid (Ministerie van Financiën).

Zij heeft de opleiding Milieutechnologie aan de Hogere Agrarische School in Den Bosch gevolgd en aansluitend de Post-HBO opleiding Schone Technologie. In 2010 behaalde zij de postacademische vastgoedopleiding Master of Real Estate aan de Tias Nimbas Business School, hetgeen gehonoreerd is met de titel ‘MRE’ door de Technische Universiteit Eindhoven.

Sinds 2012 is zij lid van de RICS en behalve Chartered Planning and Development Surveyor ook ingeschreven in het VRS (Valuation Registration Scheme) van de RICS. Zij fungeerde binnen de RICS van 2013 tot 2019 als counsellor voor aspirant leden en had in die periode als assessor regelmatig zitting in de examencommissie. Van 2014 tot 2019 was zij voorzitter van de RICS Vakgroep Grondzaken en sinds 2019 is zij lid van de Dutch Advisory Board van de RICS. Zij organiseerde meerdere themabijeenkomsten voor leden over aan grondzaken gerelateerde thema’s. Voorbeelden hiervan zijn Bouwen op de grens van Land en Water, Het Nederlandse Landschap in 2035 en de verwachte invloed van de Aanvullingswet Grondeigendom op taxaties.

Zij is initiator van diverse kennisplatforms zoals Het Draadloze Netwerk en regelmatige bezoeker van kennisbijeenkomsten aan de universiteit van Tilburg (TIAS), het platform Duurzaam Gebouwd en de Dutch Green Building Council.

Voor het vakblad Grondzaken in de praktijk schreef zij artikelen over Organische Gebiedsontwikkeling en Het Nieuwe Wonen.

Een beperkt overzicht met uitgevoerde opdrachten vindt u hier.

SG MSc MA, gebiedsmanager en stedebouwkundige

Ik heb Marita Verkaik leren kennen als een intiatiefrijke, doortastende en energieke vakvrouw. Ik beveel haar van harte aan bij de afwikkeling van een grondtransactie en onderhandelingen over zakelijke rechten. ..

lees meer

MT (projectontwikkelaar/Taskforce Bouwagenda)

Marita Verkaik heb ik de afgelopen jaren leren kennen als een zeer betrouwbare, transparante en integere vrouw. Naast haar bekwaamheid van het vak is zij zeer innovatief en heeft een tomeloze energie. Zij laat zich inspireren door en gelden op diverse maatschappelijke thema’s waar wij de komende d..

lees meer

MN MSc, (ingenieursbureau en projectmanagement)

Ik heb Marita Verkaik in de afgelopen jaren leren kennen als een innovatieve, betrouwbare en uiterst integere en bekwame vakvrouw. Met een brede belangstelling zowel binnen als buiten haar vakgebied, zeker waar duurzaamheid en life cycle denken een grote rol spelen. Haar werkzaamheden worden zowel n..

lees meer

CCMR, proeve van bekwaamheid

She handled the negotiations well, encouraging the parties that a solution was possible within the day, alongside asking challenging questions. She conveyed proposals and counter proposals accurately... ..

lees meer

RE, provinciale overheid

lk heb Marita Verkaik leren kennen bij een casus waarin verschillende zakelijke rechten en gebruiksrechten botsten met economische belangen en dreiging van een rechtsgang. Mevrouw Verkaik heeft met haar professionele inbreng gezorgd dat partijen zonder rechtsgang de problemen hebben opgelost. Zij he..

lees meer