Flat Preloader Icon

RE, provinciale overheid

lk heb Marita Verkaik leren kennen bij een casus waarin verschillende zakelijke rechten en gebruiksrechten botsten met economische belangen en dreiging van een rechtsgang. Mevrouw Verkaik heeft met haar professionele inbreng gezorgd dat partijen zonder rechtsgang de problemen hebben opgelost. Zij heeft alle betrokkenen ruimte gegeven, bevragend, analyserend, maar ook grenzen stellend. Marita Verkaik acteerde zeer professioneel, rustig, met goede dossierkennis, empathisch en goed gepland. lk acht haar bijzonder geschikt als mediator/onderhandelaar.