Duurzaamheid

Marita Verkaik is gekwalificeerd Milieutechnoloog (ing.) en deelnemer aan vele gremia op het gebied van Duurzaamheid in de (on)gebouwde omgeving. Zij is voorzitter van de interdepartementale werkgroep ‘Duurzaam Rijksvastgoed’ geweest, trouwe volger van Duurzaam Gebouwd en het certificaat Expert BREEAM Gebied bij de Dutch Green Building Counsil behaald.

Marita Verkaik heeft ervaring opgedaan met het adviseren van ingenieursbureaus over het toepassen van de hulpmiddelen die BREEAM Nieuwbouw beschikbaar stelt. Ook heeft zij als consultant het processen begeleid, onder meer bij een uitbreiding van een bestaand windpark en de huur van grond die tijdelijk herbestemd werd voor de bouw van een zonnepark.

Als expert BREEAM-NL Gebied maakt Marita Verkaik ook gebruik van de tools die de World Green Building Council heeft ontwikkeld. Deze zien op de voornaamste facetten van een ontwikkeling in een bestaand of nieuw gebied en helpen faalkosten te voorkomen en een goede en duurzame ruimtelijke kwaliteit te borgen. Van groot nut zijn hierin beschreven stakeholder-analyse en participatieladder.

De zes duurzaamheidscategorieën zijn: gebiedsmanagement, synergie, bronnen, ruimtelijke ontwikkeling, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat.

SG MSc MA, gebiedsmanager en stedebouwkundige

Ik heb Marita Verkaik leren kennen als een intiatiefrijke, doortastende en energieke vakvrouw. Ik beveel haar van harte aan bij de afwikkeling van een grondtransactie en onderhandelingen over zakelijke rechten. ..

lees meer

MT (projectontwikkelaar/Taskforce Bouwagenda)

Marita Verkaik heb ik de afgelopen jaren leren kennen als een zeer betrouwbare, transparante en integere vrouw. Naast haar bekwaamheid van het vak is zij zeer innovatief en heeft een tomeloze energie. Zij laat zich inspireren door en gelden op diverse maatschappelijke thema’s waar wij de komende d..

lees meer

MN MSc, (ingenieursbureau en projectmanagement)

Ik heb Marita Verkaik in de afgelopen jaren leren kennen als een innovatieve, betrouwbare en uiterst integere en bekwame vakvrouw. Met een brede belangstelling zowel binnen als buiten haar vakgebied, zeker waar duurzaamheid en life cycle denken een grote rol spelen. Haar werkzaamheden worden zowel n..

lees meer

CCMR, proeve van bekwaamheid

She handled the negotiations well, encouraging the parties that a solution was possible within the day, alongside asking challenging questions. She conveyed proposals and counter proposals accurately... ..

lees meer

RE, provinciale overheid

lk heb Marita Verkaik leren kennen bij een casus waarin verschillende zakelijke rechten en gebruiksrechten botsten met economische belangen en dreiging van een rechtsgang. Mevrouw Verkaik heeft met haar professionele inbreng gezorgd dat partijen zonder rechtsgang de problemen hebben opgelost. Zij he..

lees meer