(Gebieds)management

Bij ruimtelijke ordening staan van oorsprong de visie en het beleid van een overheid centraal. De Omgevingswet die naar verwachting omstreeks 2021 in werking treedt zal meer ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen, maar ook nieuwe verplichtingen scheppen. Naar verwachting betekent dit vooral voor gemeenten dat zij een aangepaste rol moeten gaan vervullen. Belangrijke kernwoorden zijn parcipatie, flexibiliteit, gezondheid, eenvoudige doch duidelijke kaders.

Die nieuwe rol voor gemeenten werpt veel vragen op en vraagt om een nieuwe kijk op onze (on-)gebouwde omgeving. Wat is voor een gewenste ontwikkeling verstandig. Blijven regisseren of toch meer loslaten? Participatie is steeds vaker het sleutelwoord, waarbij het doel is de omgeving tijdig te betrekken bij een voorgenomen wijziging of aanpassing.
Voor hulp bij een succesvol participatietraject kunt u hier terecht.

Marita Verkaik heeft veel ervaring opgedaan als (interim-)manager. Zij is een sterke (inhoudelijke) gesprekspartner voor directie en bestuur. Verder is zij een open, gedreven en verbindend leider en een mensen-mens. Met oog voor de belangen van de interne en de externe klant. Én mens, milieu en middelen.


BREEAM-NL

Gebied is voor gemeenten reden om een duurzaamheidsimago op te bouwen waarmee ze bewoners, recreanten en investeerders aantrekken”.

SG MSc MA, gebiedsmanager en stedebouwkundige

Ik heb Marita Verkaik leren kennen als een intiatiefrijke, doortastende en energieke vakvrouw. Ik beveel haar van harte aan bij de afwikkeling van een grondtransactie en onderhandelingen over zakelijke rechten. ..

lees meer

MT (projectontwikkelaar/Taskforce Bouwagenda)

Marita Verkaik heb ik de afgelopen jaren leren kennen als een zeer betrouwbare, transparante en integere vrouw. Naast haar bekwaamheid van het vak is zij zeer innovatief en heeft een tomeloze energie. Zij laat zich inspireren door en gelden op diverse maatschappelijke thema’s waar wij de komende d..

lees meer

MN MSc, (ingenieursbureau en projectmanagement)

Ik heb Marita Verkaik in de afgelopen jaren leren kennen als een innovatieve, betrouwbare en uiterst integere en bekwame vakvrouw. Met een brede belangstelling zowel binnen als buiten haar vakgebied, zeker waar duurzaamheid en life cycle denken een grote rol spelen. Haar werkzaamheden worden zowel n..

lees meer

CCMR, proeve van bekwaamheid

She handled the negotiations well, encouraging the parties that a solution was possible within the day, alongside asking challenging questions. She conveyed proposals and counter proposals accurately... ..

lees meer

RE, provinciale overheid

lk heb Marita Verkaik leren kennen bij een casus waarin verschillende zakelijke rechten en gebruiksrechten botsten met economische belangen en dreiging van een rechtsgang. Mevrouw Verkaik heeft met haar professionele inbreng gezorgd dat partijen zonder rechtsgang de problemen hebben opgelost. Zij he..

lees meer