Het begrip grondzaken gaat over het waarderen, het eigendom en overige zakelijke rechten zoals erfpacht- en opstalrecht. Wij hebben ervaring met:

  • minnelijke verwerving ter voorkoming van een onteigeningsprocedure
  • meerwaardeclausules bij bestemmingswijziging
  • residuele waardeberekening
  • exploitatie- en inrichtingskosten
  • erfpacht
  • verhuur
  • zakelijke rechten
  • tijdelijk gebruik

Bij contracten waarvan de oorspronkelijke bedoeling inmiddels is ingehaald door de actualiteit zoeken we met alle betrokkenen naar een oplossing. En indien nodig leidt dat tot een herziening of beknopte aanvulling op het oorspronkelijke contract.

Vaak is een taxatie nuttig of zelfs noodzakelijk. Voor het vaststellen van de marktconforme waarde of om staatssteun te voorkomen. Marita Verkaik is RICS Registered Valuer en Register Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed. Ze heeft ruime ervaring met de waardering van grond en incourante objecten en kan in specifieke gevallen ook verwijzen naar gespecialiseerde bureaus uit haar uitgebreide netwerk.

Voor Nederlandse taxaties zijn de International Valuation Standards (IVS), het Red Book van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) en de European Valuation Standards (EVS) de richtinggevende standaarden. Deze standaarden worden in Nederland erkend. Hierin zijn inmiddels ook de reglementen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) verwerkt.

Op gebied van vastgoedtaxaties heeft de RICS de oudste papieren. Direct al na de eerste formering van de Surveyor’s Club in 1792, en de oprichting van de RICS in 1868, zal de taxatieleer langzaam vorm krijgen. Zo blijkt wel uit de gestage stroom van boeken en publicaties die via RICS in de loop der tijd het licht heeft gezien. Vastgoedtaxatie wordt nog steeds als het hart van het surveyingvak gezien.

SG MSc MA, gebiedsmanager en stedebouwkundige

Ik heb Marita Verkaik leren kennen als een intiatiefrijke, doortastende en energieke vakvrouw. Ik beveel haar van harte aan bij de afwikkeling van een grondtransactie en onderhandelingen over zakelijke rechten. ..

lees meer

MT (projectontwikkelaar/Taskforce Bouwagenda)

Marita Verkaik heb ik de afgelopen jaren leren kennen als een zeer betrouwbare, transparante en integere vrouw. Naast haar bekwaamheid van het vak is zij zeer innovatief en heeft een tomeloze energie. Zij laat zich inspireren door en gelden op diverse maatschappelijke thema’s waar wij de komende d..

lees meer

MN MSc, (ingenieursbureau en projectmanagement)

Ik heb Marita Verkaik in de afgelopen jaren leren kennen als een innovatieve, betrouwbare en uiterst integere en bekwame vakvrouw. Met een brede belangstelling zowel binnen als buiten haar vakgebied, zeker waar duurzaamheid en life cycle denken een grote rol spelen. Haar werkzaamheden worden zowel n..

lees meer

CCMR, proeve van bekwaamheid

She handled the negotiations well, encouraging the parties that a solution was possible within the day, alongside asking challenging questions. She conveyed proposals and counter proposals accurately... ..

lees meer

RE, provinciale overheid

lk heb Marita Verkaik leren kennen bij een casus waarin verschillende zakelijke rechten en gebruiksrechten botsten met economische belangen en dreiging van een rechtsgang. Mevrouw Verkaik heeft met haar professionele inbreng gezorgd dat partijen zonder rechtsgang de problemen hebben opgelost. Zij he..

lees meer